//

Hieronder dé 6 redenen om geen uitvaartverzekering af te sluiten!. Sommige mensen vinden een uitvaartverzekering overbodig en gebruiken daarvoor vaak dezelfde argumenten.

MaartenVergelijkt heeft de 6 meest voorkomende argumenten om geen uitvaartverzekering af te sluiten op een rij gezet. Zijn deze redenen gegrond? Wat is wijsheid? In de meeste gevallen blijkt een uitvaartverzekering juist zinvol.

1. “Ik bezit een eigen woning met veel overwaarde”

Wanneer men een woning bezit komt de overwaarde ten gunste van de erfgenamen. De overwaarde kan gebruikt worden ter compensatie van de uitvaartkosten.

De overwaarde van een woning is meestal niet direct voorhanden. In veel gevallen dient de uitvaartnota binnen 14 dagen betaald te worden. Met een verzekering kunnen de uitvaartkosten direct geheel of gedeeltelijk betaald worden.

2. “Ik heb een overlijdensrisicoverzekering afgesloten”

Een overlijdensrisico (ORV) keert inderdaad een kapitaal uit bij overlijden van de verzekerde. Veel mensen hebben een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij hun hypotheek. Toch is een ORV niet hetzelfde als een uitvaartverzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) wordt meestal niet afgesloten om een uitvaart te betalen. Een ORV is vaak afgesloten met het doel een deel van de hypotheekschuld af te lossen zodat na overlijden het gezin financieel gezien verder kan leven.

Een overlijdensrisicoverzekering loopt voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de looptijd verleent de verzekering geen dekking meer. Een uitvaartverzekering loopt levenslang en zal altijd tot uitkering komen.

3. “Ik heb genoeg geld op de bank”

Indien er genoeg geld op de bank staat, kunnen erfgenamen dat geld gebruiken om de uitvaartkosten te compenseren. Nabestaanden zullen de uitvaartkosten meestal wel even moeten voorschieten omdat het een tijd kan duren voordat ze over het (spaar)geld van de overledenen kunnen beschikken.

Na een overlijden blokkeren banken de rekening(en) van de rekeninghouder. Het is niet eenvoudig om deze blokkering op te heffen. Het neemt behoorlijk wat tijd in beslag voordat de nabestaanden over het geld kunnen beschikken. Aangezien de uitvaartnota doorgaans binnen 14 dagen betaald moet worden, kan dit een probleem opleveren.

Wist u dat een deel van het spaargeld bij leven gebruikt kan worden als koopsomstorting voor een uitvaartverzekering? Daarmee heeft u de zekerheid dat voor de nabestaanden de uitvaart financieel goed geregeld is.

4. “Ik heb al een uitvaartverzekering”

70% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. De verzekeraar zal een geldbedrag uitkeren of de uitvaart in natura regelen.

Veel mensen met een uitvaartverzekering blijken flink onderverzekerd te zijn. Door prijsstijgingen is het oorspronkelijk verzekerde bedrag niet meer voldoende om een begrafenis of crematie te bekostigen.

Dit betekent dat nabestaanden alsnog een flink deel van de uitvaartnota moeten bijbetalen. Om dat te voorkomen is het verstandig de oude uitvaartverzekering opnieuw tegen het licht te houden.

Uit een nieuwe inventarisatie van de uitvaartwensen kan blijken dat een aanvullende uitvaartverzekering wenselijk is.

5. “Ik vind een uitvaartverzekering te duur”

Een uitvaartverzekering kost inderdaad geld. Er zijn mogelijkheden genoeg om een goedkope uitvaartverzekering af te sluiten. Die verzekering kan dienen als een soort basisvoorziening voor de uitvaart.

Wanneer men kiest voor een geldverzekering met een lagere uitkering of een basispakket van diensten hoeft een uitvaartverzekering helemaal niet duur te zijn.

Al voor enkele euro’s per maand is men verzekerd en kunnen de belangrijkste zaken geregeld worden.

6. “Ik ga wel voor mijn uitvaart sparen”

Het is mogelijk om zelf een voorziening te treffen waaruit de kosten voor een begrafenis of crematie betaald kunnen worden. Het gespaarde kapitaal zet je op een aparte rekening. Na overlijden kan het saldo gebruikt worden ter compensatie van de uitvaartkosten. In de tijd dat je nog aan het sparen bent, is er geen verzekeringsdekking.

Bekijk de opmerking van punt 3. Daarin staat dat het wel een tijd kan duren voordat nabestaanden over het spaargeld kunnen beschikken. Intussen dienen ze de nota zelf voor te schieten.

Jongeren onder 35 jaar tonen weinig interesse in uitvaartverzekeringen. Jongeren denken nog niet na over hun eigen uitvaart. De nut en noodzaak om te sparen voor hun uitvaart zien ze nu niet. Volgens Nibud hebben weinig mensen genoeg geld beschikbaar om onverwachte kosten, zoals uitvaartkosten, te betalen.

Door op jonge leeftijd een uitvaartverzekering af te sluiten, betalen jongeren een lage maandpremie. Ze zijn wel meteen verzekerd voor het volledig verzekerd bedrag. Ook al na één keer premie betalen.

Conclusie

Uit bezittingen of spaargeld van een overledene kunnen uitvaartkosten meestal niet binnen 14 dagen betaald worden. En zelf sparen voor het volledig bedrag van een uitvaart duurt lang.

Een uitvaartverzekering keert direct uit. Nabestaanden hoeven dan de uitvaartkosten niet zelf te betalen.

5.2/10 - (12 stemmen)