//
Per 1 januari 2019 voert de overheid een aantal veranderingen in het basispakket door. Het basispakket wordt op een aantal punten uitgebreid. In dit artikel vatten we de aangekondigde wijzigingen samen.

Hulp bij overgewicht opgenomen in basisverzekering

Met ingang van 2019 wordt dit gedekt door de basisverzekering onder de noemer Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Het doel hiervan is om onder begeleiding meer te bewegen en minder te eten.

Eigen risico 2019

Het eigen risico zal in 2019 gelijk blijven namelijk 385 euro.

Eigen bijdrage medicijnen van 2019 gemaximeerd

De eigen bijdrage op medicijnen zal vanaf 2019 worden gemaximeerd tot 250 euro.

Vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer

Patiënten die gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, controles en onderzoeken die samenhangen met een behandeling hebben vanaf 2019 sneller recht op een vergoeding.

Paracetemol uit het basispakket

Paracetemol zal vanaf volgend jaar niet meer door de basisverzekering worden vergoed. Ook vitaminen en mineralen die zonder recept verkrijgbaar zijn bij apotheek of drogist worden niet langer door de basisverzekering vergoedt.

Oefentherapie bij COPD

Oefentherapie bij COPD wordt vanaf 2019 vanaf de eerste behandeling vergoed. Patiënten hoeven niet langer de eerste 21 behandelingen zelf te betalen zoals nu het geval is. In het eerste behandeljaar worden maximaal 70 behandelingen vergoed. In de jaren daarna hangt het aantal behandelingen dat vergoed wordt af van de ernst van de COPD.

Zorgverzekering 2019

Uiterlijk op12 november 2018 maken zorgverzekeraars hun premies bekend. Vanaf die datum kun je nagaan of je huidige zorgverzekering nog steeds bij je past. Tip: breng je zorgbehoefte in kaart en ga pas vergelijken nadat alle verzekeraars hun premies en dekkingen bekend hebben gemaakt.