//

Verzekeringen vergelijken
Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk ruim 3 miljard euro aan reserves, blijkt uit een berekening van de Consumentenbond. Deze reserves zouden beter ingezet moeten worden om de stijgende premie voor de zorgverzekering te verlagen. Zoals het er nu naar uitziet zullen de premies voor 2017 harder stijgen dan de door het kabinet voorspelde 3,5 procent.

Reserves gebruiken voor zorg

Hoewel de reserveringen in 2015 zijn teruggelopen, zijn verzekeraars er toch in geslaagd 307 miljoen op te potten. Van de 1,1 miljard die verzekeraars reserveerden om tekorten op te vangen is het grootste deel niet gebruikt. Je zou kunnen zeggen dat er veel geld ‘over’ is. Patiënten- en consumentenorganisaties pleiten dat dit geld beter voor zorg gebruikt kan worden. De verzekeraars beweren de reserves nodig te hebben om de premie zo min mogelijk te laten schommelen.

Achmea en CZ

De grootste 4 zorgverzekeraars zijn Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Die hebben zo’n 90% van de markt in handen. Elke van deze ‘grote vier’ heeft verschillende labels. Opvallend is dat ieder label binnen zo’n concern heel anders met zijn reserves om gaat.

Zo blijkt binnen Achmea dat FBTO op een positieve manier met zijn reserves en uitgaves omgaat in vergelijking met bijvoorbeeld OZF van Achmea. OZF rekent een hoge premie en pot enorme reserves op. Bij CZ doet label OHRA het goed. Deze heeft de laagste reserve en laagste kosten. CZ-label Delta Lloyd daarentegen rekent de hoogste premie én beschikt over grote reserves.

Premiestijging

Op 27 september heeft zorgverzekeraar DSW zijn zorgpremie voor 2017 bekend gemaakt. Daarmee was DSW wederom de eerste. De premie voor de basisverzekering steeg van € 98,75 naar € 108, – per maand. Dat veroorzaakte veel opschudding. De premiestijging was namelijk veel hoger dan de door het kabinet geanticipeerde verhoging van 3,5 procent.

De premieaanpassing van DSW vormt al jaren een voorbeeld dat andere zorgverzekeraars volgen. Het zou daarom goed kunnen dat de overige verzekeraars hun premies ook met 10% gaan verhogen. De inzet van reserves zou hier nog wat verandering in kunnen brengen. Vandaar dat er nu al een beroep op verzekeraars wordt gedaan om een groter deel van hun reserves in te zetten voor matiging van de premiestijging. In november maken verzekeraars hun premies bekend.

Vergelijk zorgverzekeringen