//

Uitvaartverzekering in geld

Een uitvaartverzekering in geld is een levensverzekering die na overlijden van de verzekerde een geldbedrag uitkeert. Met dit kapitaal kunnen de nabestaanden de begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk betalen. Nabestaanden kunnen zelf kiezen door welke uitvaartondernemer ze de uitvaart laten verzorgen.

Voordelen

Met een uitvaartverzekering in geld bepaalt de verzekeringnemer zelf welk bedrag er voor nabestaanden beschikbaar is als de verzekerde overlijdt. Met dit bedrag kunnen de uitvaartwensen van de overledene worden uitgevoerd. De verzekering bestaat alleen uit een geldbedrag en omvat geen pakket van diensten. Het verzekerd bedrag is vrij te besteden voor nabestaanden.

Keuzevrijheid

Een uitvaartverzekering in geld biedt volledige keuzevrijheid van uitvaartverzorger. Nabestaanden zijn volledig vrij in hun keuze door welke uitvaartondernemer ze de begrafenis of crematie laten verzorgen. De verzekering keert bij overlijden het verzekerd bedrag uit. Daarmee kunnen de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden.

Waardeopbouw

Een uitvaartplan in geld bouwt gedurende de looptijd waarde op. Na iedere premiebetaling zal de polis hoger geldbedrag vertegenwoordigen. Op het moment dat het niet langer wenselijk is de premiebetaling voor te zetten, is het mogelijk de polis af te kopen. Op verzoek kan deze verzekering vroegtijdig tot uitkering komen.

Indexering

De looptijd van een uitvaartverzekering bestrijkt doorgaans vele jaren. Door prijsstijgingen zal het aanvankelijk verzekerde bedrag niet meer toereikend zijn. De meeste uitvaartpolissen op kapitaalbasis vangen prijsstijgingen op door tijdens de looptijd het verzekerd bedrag te verhogen. De verzekeraar kijkt jaarlijks naar de stijging van de kosten voor een uitvaart. Aan de hand daarvan wordt het verzekerde bedrag aangepast. Hierdoor zal de premie stijgen.

Nadelen

Bij dit type verzekering bestaat het risico dat de uitvaart veel meer kost dan het geld dat uitgekeerd wordt. Doordat de kosten in de loop van de jaren steeds hoger worden komt dit steeds vaker voor. Een uitvaartverzekering met indexatie of winstdeling lost dit probleem grotendeels op. Het is belangrijk te controleren of de uitvaartverzekering in geld geïndexeerd wordt.

Uitvaart zelf regelen

Een uitvaartverzekering in geld verleent geen diensten. Nabestaanden dienen samen met een uitvaartondernemer de uitvaart zelf te regelen. Nabestaanden worden door de uitvaartverzekeraar verder niet bijgestaan met de organisatie van de feitelijke uitvaart.

Conclusie

Een uitvaartverzekering in geld is een goede manier om nabestaanden financieel in staat te stellen uitvaartkosten te betalen. Nabestaanden regelen zelf de uitvaart en worden daarbij niet geholpen door de verzekeraar. Daar staat tegenover dat ze volledig vrij zijn in hun keuze welke uitvaartondernemer de uitvaart mag verzorgen.

ONZE PARTNERS:
Ardanta
DELA
Yarden