//

Uitvaartverzekering voor ouderen

Voor ouderen zijn er tal van mogelijkheden om een uitvaartverzekering af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een uitvaartpolis tegen koopsom of een uitvaartdeposito. Een hoge leeftijd of slechtere gezondheid hoeft acceptatie niet in de weg te staan. Is het op oudere leeftijd verzekeren wel gunstig? Op deze pagina informeren we u over een uitvaartverzekering voor ouderen.

 

Waarom op hogere leeftijd nog een uitvaartverzekering afsluiten?

Nadenken over uw uitvaart is niet een van de meest prettige onderwerpen. En toch, als u uw verzekering eenmaal heeft geregeld geeft dat een prettig gevoel. Het is een fijne gedachte te weten dat uw geliefden zonder probleem de kosten van uw begrafenis of crematie kunnen betalen. Zelfs wanneer u voldoende spaargeld heeft, is een uitvaartpolis nuttig.

 

Is het op hogere leeftijd verzekeren wel gunstig?

Ja, het is zeker gunstig om op hogere leeftijd nog een uitvaartverzekering af te sluiten. De koopsom is altijd lager dan de uitkering van de verzekering. Onderstaand rekenvoorbeeld laat dat zien. Bovendien weet u zeker dat uw geld gebruikt wordt om uw uitvaart te bekostigen.

 

Leeftijd

Statistisch gezien is het overlijdensrisico van een ouder persoon hoger. Wanneer een verzekerde aan het begin van de looptijd overlijdt, is dat in het nadeel van de verzekeraar. Er is dan relatief weinig premie betaald terwijl de verzekeraar toch volledig moet uitkeren. Daarom is de premie van een uitvaartverzekering leeftijdsafhankelijk.

 

Gezondheid en acceptatie

De gezondheid is bij het afsluiten van een uitvaartverzekering van belang. Personen met een goede gezondheid hebben een lagere overlijdenskans dan personen met een slechtere gezondheid. Personen met een goede gezondheid betalen meestal een lagere premie. Bij het aanvragen van een uitvaartverzekering informeert de verzekeraar naar uw gezondheidstoestand. Na medische beoordeling zijn er 3 uitkomsten mogelijk:

  1. U wordt geaccepteerd en ontvangt de polis;
  2. U wordt geaccepteerd tegen een hogere premie. U ontvangt een voorstel;
  3. U wordt niet geaccepteerd. U ontvangt een toelichting met de redenen van de afwijzing.

 

Acceptatie bij slechtere gezondheid

Er zijn verzekeraars waarbij de gezondheid niet van belang is. Deze verzekeraars hanteren een wachttijd. Deze wachttijd noemt men “carenzjaren”. Wanneer een verzekerde binnen deze carenzjaren overlijdt, zal de verzekeraar slechts een gedeelte van de verzekerde uitvaart vergoeden. Bij overlijden nadat de wachttijd voorbij is, geldt de volledige polisdekking.

 

Uitvaartplan tegen koopsom tot 85 mogelijk

Met een koopsom uitvaartpolis is een uitkering in geld verzekerd. De premie wordt door middel van een eenmalige storting (koopsom) voldaan.

Rekenvoorbeeld:
Stel u bent 75 jaar en sluit een verzekering af ter waarde van € 8.500. De koopsom hiervoor bedraagt bij DELA € 7.208. De uitkering kan verder aangroeien door winstdeling. Iedereen tot en met 84 jaar kan het DELA Uitvaartplan tegen koopsom afsluiten.

Voordelen voor u:
– U kiest zelf het verzekerde bedrag
– Acceptatie tot 85 jaar
– U betaalt eenmalig een bedrag

 

Uitvaartdeposito

Een uitvaartdeposito kan door iedereen op elke leeftijd worden afgesloten. Dit is een goede mogelijkheid voor mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheidstoestand geen uitvaartverzekering kunnen afsluiten. Een uitvaartdeposito is geen verzekering. Er wordt een geldbedrag in een Depositofonds van de verzekeraar gestort. Dat bedrag groeit aan met een gegarandeerde rente. De rentevergoeding bedraagt bij de meeste verzekeraars minimaal 3% tot maximaal 6%. Bij overlijden wordt het volledige bedrag + rente uitgekeerd.

 

Conclusie

Ouderen kunnen bij de meeste verzekeraars tot hun 75 een reguliere uitvaartpolis afsluiten. Verzekerden tot 85 kunnen een Uitvaartplan tegen koopsom afsluiten.
Bij een minder goede gezondheid is een uitvaartverzekering met 2 carenzjaren of een Uitvaartdeposito interessant.

Sluit de goedkoopste uitvaartverzekering af met de beste dekking tegen de laagste premie.

 

ONZE PARTNERS:
Ardanta
DELA
Yarden