//

Voor welke bedrag moet ik mijn uitvaart verzekeren?

Welk bedrag u zou moeten verzekeren is volledig afhankelijk van uw uitvaartwensen. Een ‘standaard’ uitvaart kost momenteel tussen de 7.500 en 10.000 euro. De mogelijkheden waarop een uitvaart kan worden verzorgd zijn onbeperkt. Tegenwoordig wordt er steeds meer nagedacht over hoe iemand zijn uitvaart het liefst eruit laat zien. Uitvaarten krijgen hierdoor een mooie persoonlijke tint. Voor nabestaanden is het fijn dat de overledene zelf zijn wensen kenbaar heeft gemaakt.

Vanzelfsprekend is een eenvoudige uitvaart een stuk goedkoper dan een uitvaart waarbij veel extra wensen worden ingevuld. Maar hoeveel meer kost bijvoorbeeld extra tijd in de aula of een luxere kist? Een berekening van de uitvaartkosten geeft antwoord op die vraag. Persoonlijke keuzes bepalen de hoogte van de uitvaartkosten. Op de geraamde kosten kan het verzekerd bedrag van een uitvaartverzekering in geld worden afgestemd.

Voor welk bedrag een uitvaartverzekering afsluiten?

Begraven of cremeren is een van de keuzes die gemaakt wordt. Deze keuze bepaalt voor een groot deel de overige kosten die met de uitvaart gemoeid zijn. Er zit een behoorlijk verschil in de totale kosten voor een crematie of begrafenis. Bij de keuze voor begraven dient men rekening te houden met grafkosten en grafrechten die de gemeente in rekening brengt. Die kosten zijn bij cremeren niet van toepassing.Het is een goed advies om persoonlijke wensen te beschrijven voordat een uitvaartverzekering wordt afgesloten.

Hoeveel verzekeren?

Wanneer de uitvaartwensen bekend zijn, is het mogelijk een berekening te maken van de uitvaartkosten.Het kan ook andersom. Dat de uitvaartkostenberekening juist helpt om de uitvaartwensen te bepalen. De keuzeopties geven een idee van de mogelijkheden die er zijn. De uitkomst van een kostencalculatie vormt een goed uitgangspunt voor het verzekerd bedrag. De gemaakte keuzes op hoofdlijnen bepalen voor het grootste deel het benodigde kapitaal.

Verzekerd kapitaal of natura pakket

Aan de hand van de berekende uitvaartkosten kan het verzekerd bedrag van een uitvaartverzekering in geld worden bepaald. Hoe hoger het verzekerd kapitaal hoger de premie voor de uitvaartverzekering zal zijn. Bij een uitvaartverzekering in natura (diensten) laat men het natura pakket het best aansluiten bij de geformuleerde uitvaartwensen.

ONZE PARTNERS:
Ardanta
DELA
Yarden