//

Uw uitvaart verzekeren tegen een koopsom

Een koopsompolis is een reguliere uitvaartverzekering. De premie voor zo’n uitvaartverzekering wordt voldaan door middel van een geldstorting: de koopsom. U betaalt een eenmalig bedrag en uw uitvaart is verzekerd.

Koopsom uitvaartverzekering

Een koopsom uitvaartverzekering biedt de mogelijkheid om op latere leeftijd alsnog een polis af te sluiten tegen een éénmalige koopsom. Zodra de koopsom gestort is gaat de dekking in. Een reguliere uitvaartverzekering wordt vaak op jonge leeftijd afgesloten door de ouders. Later wordt de polis door de kinderen zelfstandig voortgezet. De premie kan zo over een lange periode ‘uitgesmeerd’ worden. Hierdoor blijft het maandbedrag laag.

Is een koopsom uitvaartverzekering voordelig?

Deze vraag is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. In beginsel is de premie van een eenmalige koopsom lager dan de som van alle premies van een premiebetalende uitvaartverzekering. Echter, het moment van overlijden is (gelukkig!) vooraf onbekend. Pas achteraf kan vastgesteld worden of een koopsompolis echt voordeliger is geweest.

Bij een premiebetalende polis is er ook direct volledige dekking. Dus al zou de verzekerde overlijden na slechts 1 maandpremie te hebben betaald, keert de verzekeraar toch volledig uit. Maar overlijdt de verzekerde pas nadat alle premies betaald zijn, dan zou hij met een koopsompolis voordeliger uit geweest zijn.

Wat is het nadeel van een koopsom uitvaartverzekering?

Het nadeel van een koopsom uitvaartverzekering is dat er in één keer een groot bedrag betaald moet worden. U dient dus over een behoorlijke geldsom te beschikken. Niet iedereen kan de benodigde koopsom betalen.

Is er dan nog medisch onderzoek nodig?

Bij een koopsom is geen medisch onderzoek nodig. De verzekeraar ontvangt meteen de volledige premie in de vorm van een koopsom. Dat maakt het risico voor de verzekeraar vrij klein. Ook ouderen kunnen een uitvaartverzekering tegen koopsom afsluiten.

Voor wie is een koopsom uitvaartverzekering geschikt?

Ook op latere leeftijd kunt u zich verzekeren voor de kosten van uw uitvaart. Daarmee voorkomt u dat de uitvaartkosten voor rekening komen van uw naasten. Bovendien wordt hun het regelwerk dat bij een uitvaart komt kijken uit handen genomen. En dat geeft rust.

Fiscaal voordeel uitvaartverzekering

Voor uitvaartverzekeringen geldt er tot een bepaalde drempel een vermogensvrijstelling voor box3. De koopsomstorting zelf is niet fiscaal aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst kunt u daar alle informatie over vinden.

Zelf sparen in plaats van verzekeren?

Uiteraard is het mogelijk om zelf geld opzij te zetten voor uw uitvaart. Dit brengt een aantal risico’s met zich mee. Ten eerste dient u de zelfdiscipline te hebben om het geld toch niet voor andere doeleinden te gaan gebruiken. Ten tweede weet u nooit wanneer u komt te overlijden. Als u overlijdt vlak nadat u bent gaan sparen, zal het spaarsaldo niet toereikend zijn.

Een praktisch bezwaar van zelf sparen is dat na uw dood uw (spaar)rekening door de bank wordt geblokkeerd. Pas als duidelijk is wie de erfgenamen zijn, wordt de blokkade opgeheven. Deze procedure neemt tijd in beslag. Intussen dient de uitvaartnota wel betaald te worden.

Bij een koopsom uitvaartverzekering weet u zeker dat uw geld wordt besteed aan uw uitvaart. De verzekeraar zal alleen uitkeren op vertoon van nota’s van de uitvaartkosten. Een resterend bedrag wordt natuurlijk wel uitgekeerd zodat er geen geld achterblijft bij de verzekeraar.

ONZE PARTNERS:
Ardanta
DELA
Yarden