//

Uitvaartverzekering en inflatie

Inflatie kan als gevolg hebben dat de uitkering van een uitvaartverzekering niet meer toereikend is. In dat geval zal een deel van de kosten niet gedekt zijn. Dat leidt tot extra kosten voor de nabestaanden. Deze extra kosten kunnen hoog oplopen. Lees wat u kunt doen om dit te voorkomen.

 

De invloed van inflatie op uw uitvaartverzekering

Hoe heeft inflatie invloed op uw uitvaartverzekering? Wanneer u een uitvaartverzekering afsluit, maakt u een schatting van de uitvaartkosten. Die uitvaartkosten zijn gebaseerd op het prijsniveau van dat moment. Op basis daarvan sluit u een passende uitvaartverzekering af. Door stijging van het prijsniveau, inflatie genoemd, nemen de kosten van een uitvaart toe.

 

Inflatie en een natura polis

Een natura uitvaartverzekering keert uit in de vorm van een dienstenpakket. Deze diensten worden uitgekeerd ongeacht het prijsniveau. Inflatie heeft geen gevolgen voor de verzekering. De verzekeraar zal zelf maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze genoeg waarde opbouwen om de afgesproken diensten te kunnen leveren.

 

Inflatie en een kapitaal polis

Een uitvaartverzekering op kapitaalbasis keert bij overlijden een vastgesteld kapitaal uit aan de nabestaanden. Door inflatie kan de situatie ontstaan dat het uitgekeerde kapitaal niet meer genoeg is om de volledige uitvaart te betalen. In dat geval zullen de nabestaanden een bedrag voor hun rekening moeten nemen.

 

Indexeren

Om waardevermindering te voorkomen bieden de meeste verzekeraars de mogelijkheid om het verzekerde bedrag te indexeren. Door de index zal het verzekerd bedrag stijgen. De waarde van de verzekering stijgt mee met de kosten van een uitvaart. De premie en het verzekerd bedrag worden ieder jaar aangepast.

De premie is gekoppeld aan het verzekerd bedrag. Wanneer door indexatie het verzekerd bedrag wordt verhoogd, zal de premie stijgen. De stijging van het verzekerd bedrag zorgt ervoor dat uw polis meegroeit met de inflatie om zo voldoende verzekerd te blijven.

 

Let op! Zelfs met indexatie is het zaak dat u nagaat of het verzekerd bedrag van uw uitvaartverzekering nog wel past bij uw uitvaartwensen. U kunt daarvoor de uitvaartkosten calculator gebruiken. Daarmee krijgt u snel een indicatie van de kosten voor de gewenste uitvaart. 

 

ONZE PARTNERS:
Ardanta
DELA
Yarden