//

Uitvaartverzekering natura of kapitaal?

Er zijn uitvaartverzekeringen in natura en in kapitaal. Deze twee vormen zijn ook te combineren. Dan spreekt men van een combi verzekering. Wat zijn de verschillen en voor- of nadelen? Wij zetten ze hieronder op een rij.

 

Natura of kapitaal?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering maakt u een principiële keuze tussen een dienstenpakket of een kapitaalverzekering. Een dienstenpakket keert uit in natura. Een kapitaalverzekering keert uit in geld.

 

Natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering regelt na overlijden de uitvaart. Deze verzekeringsvorm keert geen geld uit. De uitkering geschiedt in de vorm van diensten. U komt vooraf met de verzekeraar overeen hoe u de uitvaart geregeld wilt zien. Daarbij worden details besproken zoals het aantal verwachte gasten, rouwkaarten, soort vervoer enzovoort.

Voordelen natura:

  • U weet van te voren precies wat u krijgt. De verzekeraar verplicht zich tot het verlenen van de afgesproken diensten.
  • Voor nabestaanden is een naturapakket gemakkelijk. Ze hoeven niet na te denken over hoe de uitvaart geregeld moet worden. Dat heeft u immers vooraf al gedaan. Een uitvaartverzekering in natura biedt nabestaanden zekerheid en dienstverlening.

Nadelen natura:

  • Minder flexibiliteit. Bij overlijden schakelt de verzekeraar een uitvaartondernemer in die de feitelijke uitvaart regelt. Als nabestaanden de uitvaart liever door een andere uitvaartondernemer willen laten uitvoeren, dan is dat vaak lastig en duurder. Immers de verzekeraar heeft afgesproken de diensten zelf te verzorgen.
  • Aanvullende (extra) wensen zijn relatief duur.

 

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een uitvaartverzekering in geld keert de verzekeraar een van te voren overeengekomen geldbedrag (kapitaal) uit. Nabestaanden mogen dit bedrag vrij besteden om de uitvaart te regelen. De verzekering bouwt een geldbedrag op waarmee de uitvaart geheel of gedeeltelijk betaald kan worden.

Voordelen kapitaal:

  • Volledige keuzevrijheid. Het beschikbare kapitaal mag door de nabestaanden gebruikt worden om de uitvaart te regelen.
  • Een kapitaalverzekering bouwt gedurende de looptijd waarde op. Mocht de premiebetaling worden stopgezet is er wel waarde opgebouwd. Ook kan de polis worden afgekocht.

Nadelen kapitaal:

  • Nabestaanden dienen de uitvaart zelfstandig te regelen.
  • Het verzekerd bedrag kan door inflatie te laag zijn om de volledige uitvaart mee te kunnen betalen.

 

Conclusie

De keuze voor kapitaal of uitvaart is zeer principieel. Wilt u nabestaanden ontzorgen met een dienstenpakket? Of gunt u ze liever alle keuzevrijheid door een kapitaal uitvaartverzekering af te sluiten? Wat u ook kiest. Het is altijd verstandig om verschillende uitvaartverzekeringen te vergelijken.

 

ONZE PARTNERS:
Ardanta
DELA
Yarden