//

Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering die dekking biedt voor zorgkosten die door een basisverzekering niet of slechts gedeeltelijk volledig worden vergoed. Bijvoorbeeld dekking voor fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, orthodontie en tegemoetkoming in allerlei eigen bijdragen. Je kunt bovenop de basisverzekering een aanvullende verzekering afsluiten.

Vergelijk zorgverzekeringen

Direct naar:

 

Waarom een aanvullende zorgverzekering?

Of je een aanvullende verzekering nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie en of je verwacht zorgkosten te maken. Ben je iemand die veel sport en daardoor een grotere kans op blessures heeft? Dan kan een verzekering voor fysiotherapie verstandig zijn.

Al je vóór 1 januari weet dat je komend jaar zorgkosten gaat maken is de keuze voor een aanvullende zorgverzekering makkelijk te maken. Staat er bijvoorbeeld een operatie gepland en heb je daarna extra fysio- of oefentherapie nodig? Dan kun je een aanvulling afsluiten die daar een goede dekking voor biedt. Datzelfde geldt wanneer je weet dat je komend jaar een hoortoestel nodig hebt. Dan kun je kiezen voor een aanvullende verzekering die ruime dekking verleent voor de eigen bijdrage op hoortoestellen (25% van de kosten).
 

Wat dekt een aanvullende zorgverzekering?

Een aanvullende zorgverzekering dekt zorg die niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen. De basisverzekering dekt de belangrijkste medische zorg. Daar bovenop stelt iedere zorgverzekeraar zijn eigen aanvullende zorgpakketten samen. Het ene pakket vergoedt net wat meer dan het andere. Daarom is het belangrijk in te schatten welke zorgkosten je komend jaar verwacht. Je kunt dan berekenen of de premie opweegt tegen de vergoeding van de aanvullende zorgverzekering voor de te verwachten zorgkosten.

Aanvullende verzekeringen worden het meest afgesloten voor fysiotherapie en voor de tandarts. Langdurige fysiotherapie of speciale behandelingen door een tandarts kunnen zo betaalbaar worden. Aanvullingen geven doorgaans (extra) dekkingen voor de volgende kosten of behandelingen:

  • alternatieve geneeswijzen
  • anticonceptie
  • brillen en lenzen
  • medische hulp in het buitenland
  • fysiotherapie
  • geneesmiddelen
  • huisarts en ziekenhuis
  • psychologische hulp
  • tandheelkundige behandelingen
  • zwangerschap en bevalling

 

Acceptatie voor de aanvullende verzekering

Niet iedereen wordt voor een aanvullende verzekering geaccepteerd. Acceptatie vindt plaats bij het afsluiten van een zorgverzekering. De verzekeraar beoordeelt de gegevens die je bij de aanvraag hebt verstrekt. De verzekeraar gaat ervan uit dat je alle vragen met betrekking tot je medisch verleden volledig en naar waarheid hebt ingevuld conform de wettelijke mededelingsplicht. Een zorgverzekeraar mag besluiten om iemand niet te accepteren. Bijvoorbeeld op basis van zijn medisch verleden. Als je eenmaal geaccepteerd bent, blijf je verzekerd.

Gelukkig gelden de acceptatie-eisen voor de meeste aanvullende verzekeringen niet. Meestal geldt de acceptatieprocedure alleen voor de hoogste aanvullende zorg- en tandartsverzekeringen.

 

Aanvullende doelgroeppakketten

Er zijn veel zorgverzekeraars die aanvullende verzekeringen aanbieden op basis van doelgroepen. Zo zijn er speciale pakketten voor jongeren, studenten, senioren, 55-plussers. Doelgroeppakketten verlenen vaak dekking voor wat een gemiddelde verzekerde in de doelgroep doorgaans nodig heeft. Toch blijft het opletten. Het kan zijn dat de specifieke dekking die je nodig hebt in een doelgroeppakket lager is dan een losse standaard aanvulling.

 

Kun je een losse aanvullende verzekering afsluiten?

De meeste mensen kiezen ervoor om hun aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten als hun basisverzekering. Het is ook mogelijk een aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten. Maar of dat handig is….

Een losse aanvullende verzekering kan leiden tot problemen met declareren. Het komt voor dat bepaalde zorgkosten deels door de basisverzekering en deels door een aanvullende verzekering worden betaald. Beide verzekeraars vragen naar de originele nota! Dat behoeft extra uitleg en energie.

Als je een losse aanvullende verzekering wilt afsluiten krijg je bij veel zorgverzekeraars te maken met een premieopslag die kan oplopen tot maar liefst 50%. Op die manier proberen deze verzekeraars de losse aanvullende verzekering af te houden.

 

Aanvullende verzekering opzeggen

Een aanvullende verzekering is niet wettelijk verplicht. Jaarlijks per 1 januari kun je een aanvullende verzekering opzeggen. Zonder opzegging wordt de verzekering automatisch voor een jaar verlengd. De opzegging dient dus uiterlijk vóór 1 januari bij de verzekeraar binnen te zijn. Zeg bij voorkeur schriftelijk of per e-mail op. Je kunt onze voorbeeld opzegbrief gebruiken om je aanvullende zorgverzekering op te zeggen..

 

Premieberekening aanvullende zorgverzekering

Wil je weten hoeveel je betaalt voor een aanvullende zorgverzekering? Met onze zorgvergelijker kun je razendsnel premies berekenen en aanvullende zorgverzekeringen vergelijken.

Vergelijk zorgverzekeringen