//

Wat is een basisverzekering?

De basisverzekering is met de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 op de markt gekomen. De basisverzekering verzekert iedereen die in Nederland woont of werkt van medisch noodzakelijke zorg. Het is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars moeten iedereen die een basisverzekering aanvraagt accepteren. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie.

 

Direct naar:

Voor wie geldt de basisverzekering?

De basisverzekering is voor iedere burger verplicht. Uitgezonderd militairen in actieve dienst, gemoedsbezwaarden, asielzoekers en gedetineerden. Tegenover de verzekeringsplicht staat een acceptatieplicht. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Ze mogen je niet weigeren om je geslacht, leeftijd of gezondheidstoestand. Dat betekent dat ook ouderen of mensen met een mindere gezondheid kunnen overstappen naar de goedkoopste zorgverzekering.

Wat dekt de basisverzekering in 2017?

De overheid bepaalt wat er in de basisverzekering is gedekt. Jaarlijks wordt de inhoud van het basispakket door de overheid aangepast. Het kan zijn dat sommige zorgkosten niet langer worden vergoed. Er worden ook nieuwe behandelingen in het basispakket opgenomen.

Inhoud basispakket 2017:

 • Zorgverleners: huisarts, verloskundige, medische specialisten
 • Behandeling bij een ernstige vorm van de ziekte van Crohn
 • Behandeling bij ontsteking van weefsel in de alvleesklier (geïnfecteerde pancreasnecrose)
 • Behandeling tegen ernstige chronische darmverstopping (2017)
 • Behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom (TIL)
 • Bekkenfysiotherapie bij urineincontinentie (9 behandelingen)
 • Beperkte fysiotherapie en oefentherapie bij bepaalde chronische ziekten, vanaf de 21e behandeling
 • Dieetadvies (3 behandeluren)
 • Dyslexiezorg
 • Fysiotherapie bij etalagebenen (2017)
 • Fysiotherapie tot 18 jaar
 • Geen eigen risico voor bepaalde zorg (2017)
 • Gehandicaptenzorg
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Het opereren van foetussen met een open ruggetje
 • Hulp bij stoppen met roken
 • Hulpmiddelen (voor verpleging, verzorging, behandeling, revalidatie of een specifieke beperking)
 • IVF (3 behandelingen)
 • Kaakchirurg en kunstgebit
 • Kraamzorg
 • Kunsttanden tot 23 jaar (2017)
 • Logopedie en ergotherapie
 • Medicijnen
 • Medisch specialistische zorg door een sportarts
 • Prenatale testen
 • Tandartskosten tot 18 jaar
 • Tijdelijk verblijf in een zorginstelling (2017)
 • Verblijf in een instelling voor GGZ
 • Vergoeding van een klikgebit (wijziging 2017)
 • Wijkverpleging
 • Ziekenhuisverblijf
 • Ziekenvervoer

Veranderingen in de basisverzekering 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt de basisverzekering aangepast. De basisverzekering wordt uitgebreid met een aantal vergoedingen of behandelingen. Er wordt in 2017  ook een kleine aanpassing doorgevoerd in de eigen bijdrage voor klikgebitten. Bekijk de wijzigingen in de basisverzekering van 2017.

Wijzigingen basisverzekering 2017:

Borstprothese:
Bij sommige vrouwen en man-vrouw transgenders zijn de borsten niet voldoende ontwikkeld. In deze gevallen biedt de basisverzekering dekking voor een borstprothese.

Bovenooglidcorrectie:
Sommige mensen kunnen erg slecht zien doordat de bovenoogleden verslapt of verlamd zijn. In deze gevallen biedt de basisverzekering dekking voor een bovenooglidcorrectie.

Besnijdenis op grond van medische indicatie:
Een besnijdenis is het weghalen van de voorhuid van het mannelijk geslachtsorgaan. Meestal snijdt de arts de voorhuis rondom weg. Dat is een eenvoudige operatie die soms ook om een medische reden noodzakelijk kan zijn. Men noemt dit ook wel circumcisie. De basisverzekering biedt dekking voor een medisch noodzakelijke besnijdenis.

Fysiotherapie voor behandeling etalagebenen:
Bij etalagebenen zijn de slagaderen in de benen vernauwd. Hierdoor krijgen de beenspieren onvoldoende zuurstof. Mensen met etalagebenen in het tweede stadium krijgen per jaar 37 behandelingen fysio- of oefentherapie vergoed. Ook de eerste 20 behandelingen vanuit de basisverzekering.

(Uitgestelde) Fronttandvervanging:
Bij sommige jongeren zijn snij- of hoektanden niet goed aangelegd of voor hun 18e verloren gegaan als gevolg van een ongeval. De basisverzekering biedt tot en met hun 22e dekking voor het vervangen van deze hoek- en snijtanden door implantaten.

Kortdurend verblijf in een zorginstelling als thuis wonen even niet gaat:
Het komt voor dat patiënten om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Doorgaans zijn dit ouderen die dan een tijdje in een verpleeghuis verblijven. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis of vanuit de thuissituatie. Dit is toegevoegd aan het basispakket.

Aanpassing eigen bijdrage klikgebit:
De eigen bijdrage voor het klikgebit verandert. De eigen bijdrage wordt een percentage van de kosten. Net als bij een normaal kunstgebit. De eigen bijdragen worden:

 • onderkaak: 10% van de kosten
 • bovenkaak: 8% van de kosten

Reparatie en rebasing van een kunstgebit:
Voor reparaties en rebasing van een kunstgebit wordt een eigen bijdrage van 10% ingevoerd. Dit gaat om beperkte kosten. Je betaalt maximaal € 45,00 aan eigen bijdrage.

NIPT-test:
De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een nieuwe test waarbij bloed van de zwangere wordt onderzocht in een laboratorium. In het bloed is DNA van het kind aanwezig.  Vanaf april 2017 mag iedere zwangere vrouw die dat wil kiezen voor de NIPT. Er geldt een eigen bijdrage van € 175,00 euro.

Soorten basisverzekeringen

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen. Welke basisverzekering je kiest heeft een grote invloed op de premie en vrije zorgkeuze. We delen de zorgpolissen als volgt in:

 • Restitutiepolis
 • Naturapolis
 • Budgetpolis
 • Combinatiepolis

Restitutiepolis
Met een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je zelf mag kiezen naar welk ziekenhuis of andere zorgverlener je gaat. Let op! Dat wil niet zeggen dat de rekening altijd volledig wordt vergoed.

Naturapolis
Kies je een naturapolis? Hou er dan rekening mee dat je in principe naar een gecontracteerde zorgverlener moet. Mocht je toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan dan zal je zorgverzekering de kosten niet volledig vergoeden.

Budgetpolis
Kies je een budgetpolis? Kijk dan goed met welke zorgverleners je verzekeraar een contract heeft. Bij een budgetpolis mag je naar een beperkt aantal gecontracteerde zorgverleners. Dat zijn vaak de zorgverleners waarmee de verzekeraar een voordelig contract heeft afgesloten. Ga je toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt slechts een deel van de kosten vergoed.

Combinatiepolis
Een combinatiepolis is een soort beperkte restitutiepolis. Er is sprake van vrije zorgkeuze. Je zorgverzekeraar heeft met zorgverleners tarieven afgesproken. Alleen als de kosten boven dit tarief uitkomen moet je een deel zelf betalen. De kans dat je moet bijbetalen is echter klein.

Eigen risico en eigen bijdrage

Zorg uit de basisverzekering kent een verplicht eigen risico. In 2017 bedraagt het eigen risico € 385 euro. De eerste zorgkosten komen daarmee voor je eigen rekening. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico. Verwacht je geen of weinig zorgkosten te maken. Dan kun je kiezen voor een extra eigen risico ook wel aangeduid als ‘vrijwillig eigen risico’. Je betaalt dan een lagere premie. Lees meer over het eigen risico zorgverzekering.

Op sommige zorg zit een eigen bijdrage. Dat kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. De wettelijke eigen bijdrage wordt altijd eerst verrekend. Daarna wordt het eigen risico in mindering gebracht. Bekijk een Rekenvoorbeeld: eigen bijdrage en eigen risico.

Zorgtoeslag 2017

Zorgtoeslag is een geldelijke tegemoetkoming van de overheid en heeft als doel de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Of je zorgtoeslag ontvangt is grotendeels afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Andere factoren zijn o.a. leeftijd, vermogen en of je een Nederlandse zorgverzekering hebt.

Hoogte zorgtoeslag 2017

In 2016 bedroeg de zorgtoeslag maximaal € 83 euro per maand. De zorgtoeslag zal in 2017 zal ongeveer € 2 euro per maand hoger zijn en komt daarmee op € 85 euro per maand. Op de website van De Belastingdienst kun je vanaf 1 december de hoogte van je zorgtoeslag berekenen en aanvragen.

Premie basisverzekering 2017 berekenen

Wil je weten hoeveel de premie voor de basisverzekering in 2017 bedraagt? Via onze zorgvergelijker kun je razendsnel premies berekenen en zorgverzekeringen vergelijken.

Vergelijk zorgverzekeringen