//

Aevitae Zorgverzekering

Aevitae zorgverzekeringAevitae is een volmachtbedrijf dat onder andere zorgverzekeringen aanbiedt. Aevitae treedt op als gevolmachtigde van VGZ, ASR en Avéro Achmea. Dat betekent dat Aevitae voor rekening en risico van deze verzekeraars zorgverzekeringen aanbiedt. Aevitae voert de polisadministratie. De verzekeraars dragen achter de schermen de daadwerkelijke risico’s.

Aevitae zorgverzekering vergelijken

Wil je de zorgverzekering van Aevitae vergelijken? Maak een vergelijking van de goedkoopste zorgverzekeringen van Nederland.

Dekking en polisvoorwaarden

Aevitae biedt de basisverzekeringen van VGZ, Avéro Achmea en ASR. Als aanvulling op de basisverzekering kun je kiezen uit de Basic Plus, Top en Vip aanvullende verzekering. Daarnaast biedt Aevitae 5 tandartsverzekeringen aan.

Volmachten

Aevitae zoekt de samenwerking op met andere volmachtbedrijven zoals Voogd & Voogd en tussenpersonen. Dat gaat als volgt in zijn werk: Je sluit via je tussenpersoon een VGZ polis af die via Voogd & Voogd wordt ondergebracht bij Aevitae. En Aevitae voert namens VGZ de administratie.

Een dergelijke constructie biedt voor jou als eindconsument weinig voordeel. Immers je hebt dan te maken met verschillende tussenschakels.

Tussenpersonen

Verzekeraars bieden hun producten ook rechtstreeks aan. En ook via rechtstreekse aanstellingen met verzekeringsadviseurs. In beide gevallen ben je rechtstreeks verzekerd bij de verzekeraar. Het ziekenhuis of apotheek ziet in hun systemen dat je rechtstreeks bij bijvoorbeeld VGZ, Avero of ASR verzekerd bent en zal de kosten rechtstreeks bij de verzekeraar indienen. Dat is wel zo makkelijk.

Collectiviteiten

Aevitae is gespecialiseerd in werkgeverscollectiviteiten en geïndividualiseerde werkgevers- en werknemersvoorzieningen. Naar eigen zeggen is de dienstverlening door Aevitae afgestemd op de wensen van de klant. Mede ondersteund door een slagvaardige administratieve organisatie.

 

 

Vergelijk zorgverzekeringen